Kukučínovi Mladí Gymnazisti

Študentská firma

Študentská firma: čo to vlastne je?

JA Slovensko n.o. ( Junior Achievement) pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov základných, stredných a vysokých škôl podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu.

Spolupráca našej školy s JA Slovensko n.o. začala tento školský rok vyučovaním predmetu Aplikovaná ekonómia.

Aplikovaná ekonómia ponúka praktické ekonomické, finančné a podnikateľské vzdelávanie, postavené na metóde „learning by doing“, založené hlavne na získavaní praktických skúseností a zručností. Žiaci si založia vlastnú firmu na obdobie školského roka, ktorá pod vedením učiteľa funguje ako ktorákoľvek iná spoločnosť na trhu.

Image

Mladé Letá

Kukučínovi Mladí Gymnazisti

Kukučínovi Mladí Gymnazisti je študentská firma založená na základe projektu v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia, ktorý umožňuje študentom zažiť, aké to je riadiť vlastnú firmu. Tento projekt je nielen výbornou príležitosťou pre študentov rozvíjať svoje podnikateľské schopnosti, ale aj pre praktickú aplikáciu teoretických znalostí získaných v rôznych predmetoch.

Firma Kukučínovi Mladí Gymnazisti sa zameriava nielen na výrobu a predaj vlastných produktov, ale aj na organizovanie vlastných akcií ako je Gymnaziálny bál alebo organizovanie workshopov so zaujímavými osobnosťami. Firma je riadená skupinou nadšených študentov, ktorí majú silnú víziu rozvíjať a posúvať firmu vpred.