Budú z nich Kukučínoví mladí preventisti ?

Vedenie školy K.M.G., Novinky

Dnes nás opäť na pracovnom stretnutí školskej firmy K.M.G. navšívila p. Mgr. Janka Švecová, pracovníčka Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny, ktorá je koordinátor programu Podpora ochrany detí pred násilím.

V rámci projektu Solve in tomorrow (spoločný projekt JA Slovensko n.o. a JA Česká republika n.o.) hľadáme spoločné prieniky vzájomnej spolupráce, ktoré by mali byť zamerané na aktuálnu tému ochrany detí pred násilím. Bolo by to o to zaujímavejšie, že by do toho vstúpili členovia školskej firmy K.M.G., vekovo blízky najviac ohrozeným vekovým kategóriám.

Pani Mg. Janka Švecová nás oboznámila s ďaľšími možnosťami spolupráce a to pripravovanou online Večernou školou na tému Mediálna gramotnosť ako nástroj prežitia vo svete dezinformácií s lektorkou Mgr.Kristínou Blažekovou PhD.a tiež s projektom spoločnosti digiQ – digitálna inteligencia. Tá sa zaoberá bezpečnosťou internetu, nenávistnými prejavmi a dezinformáciami.

Ako sa to bude všetko vyvíjať vás budeme informovať postupne.

Ing. Ladislav Čajko

Učiteľ Aplikovanej ekonómie