Školská samospráva

Rada rodičov


Rada rodičov je združenie rodičov študentov školy, ktorý sa skladá zo zvolených zástupcov rodičov študentov všetkých tried. Rada rodičov GMK sa zameriava na zlepšenie vzťahu medzi rodičmi a Gymnáziem Martina Kukučína. Jej hlavným cieľom je podporiť rodičov v ich úlohe ako partnerov vo vzdelávacom procese a zvýšiť úroveň spolupráce medzi rodičmi a školou.

Jedným z hlavných prínosov Rady rodičov je, že umožňuje rodičom zapojiť sa do rozhodovacieho procesu v súvislosti s vzdelávaním ich detí. Rada rodičov umožňuje rodičom vyjadriť svoje názory na vzdelávaciu politiku, podieľať sa na rozhodovaní o finančných otázkach a diskutovať o ďalších otázkach týkajúcich sa vzdelávania. Vďaka tomu môžu rodičia aktívne prispieť k zlepšeniu vzdelávacieho systému a zvýšiť kvalitu vzdelávania pre svoje deti.


Členovia rady


Ing. Mariana Mičková (I.A)
Patrícia Halajová (sexta)
Mgr. Natália Poprocká (Oktáva) - predseda Rady rodičov
Mgr. Oľga Hižnayová (II.A)
Ing. Kvetoslava Francanová (III.A)
Mariana Pizurová (IV.A)