Události školského roka

Harmonogram školského roka

5. 9. 2022

Slavnostné otvorenie školského roka 2022/2023

17. 9. 2022

160. výročie založenia Prvého slovenského gymnázia

22. 9. 2022

Rodičovské združenie – plenárna schôdza a doplňujúcie volby

15. 9. 2022

Sedembolestná Panna Mária – deň pracovného pokoja

28. 10. – 31. 10. 2022

Jesenné prázdniny, vyučovanie sa začína 2. 11. 2022

22. 11. 2022

Študentská vedecká konferencia 2022

17. 11. 2022

Štátny sviatok – Deň boja za slobodu a demokraciu

23.12. – 07.01.2023

Vianočné prázdniny, začiatok vyučovania 9. 1. 2023

11. 2. 2023
15. Gymnaziálny bál, Love is in the air
21. 2. 2023
Deň otvorených dverí na GMK

27. 2. – 3. 3. 2023

Jarné prázdniny, vyučovanie sa začína 6. 3. 2023

14. 3. 2023

Maturita - externá časť a písomná forma internej časti zo slovenského jazyka a literatúry

15. 3. 2023

Maturita - externá časť a písomná forma internej časti z anglického (nemeckého) jazyka

16. 3. 2023

Maturita - externá časť z matematiky

22. 3. 2023

Testovanie žiakov 9.ročníkov ZŠ a 4.ročníkov OG (Testovanie 9)

6. 4. – 11. 4. 2023

Veľkonočné prázdniny. Vyučovanie sa začína 12. 4. 2023

1. 5. 2023

Sviatok práce – deň pracovného pokoja

4. a 9. 5. 2023

Prijímacie skúšky štvorročné štúdium - 1. kolo

8. 5. 2023

Deň víťazstva nad fašizmom – deň pracovného pokoja

22. 5. – 9. 6. 2023

Ústna časť maturitných skúšok

20. 6. 2023
Prijímacie skúšky štvorročné štúdium - 2. kolo
23. 6. 2023
Športový deň detí

1. 7. – 31. 8. 2023

Letné prázdniny, začiatok vyučovania po prázdninách 4. 9. 2023