Události školského roka

Harmonogram školského roka

4. 9. 2023

Slavnostné otvorenie školského roka 2023/2024

17. 9. 2023

161. výročie založenia Prvého slovenského gymnázia

26. 9. 2023

Rodičovské združenie

15. 9. 2023

Sedembolestná Panna Mária – deň pracovného pokoja

30. 10. – 1. 11. 2023

Jesenné prázdniny, vyučovanie sa začína 2. 11. 2023

15. 11. 2023

Študentská vedecká konferencia 2023

17. 11. 2023

Štátny sviatok – Deň boja za slobodu a demokraciu

23.12. – 07.01.2024

Vianočné prázdniny, začiatok vyučovania 8. 1. 2024

19. 2. – 23. 2. 2024

Jarné prázdniny, vyučovanie sa začína 26. 2. 2024

12. 3. 2024

Maturita - externá časť a písomná forma internej časti zo slovenského jazyka a literatúry

13. 3. 2024

Maturita - externá časť a písomná forma internej časti z anglického (nemeckého) jazyka

14. 3. 2024

Maturita - externá časť z matematiky

28. 3. – 2. 4. 2024

Veľkonočné prázdniny. Vyučovanie sa začína 3. 4. 2024

1. 5. 2024

Sviatok práce – deň pracovného pokoja

2. a 6. 5. 2024

Prijímacie skúšky štvorročné štúdium - 1. kolo

8. 5. 2024

Deň víťazstva nad fašizmom – deň pracovného pokoja

27. 5. – 29. 5. 2024

Ústna časť maturitných skúšok

18. 6. 2024
Prijímacie skúšky štvorročné štúdium - 2. kolo

1. 7. – 31. 8. 2024

Letné prázdniny, začiatok vyučovania po prázdninách 2. 9. 2024