Informácie k maturite

Maturitná skúška

Kedy prebiehajú jednotlivé časti

Termíny maturít


14. 3. 2023

Slovenský jazyk a literatúra

externá časť + písomná interná časť

15. 3. 2023

Cudzí jazyk

externá časť + písomná interná časť

16. 3. 2023

Matematika

externá časť

22. 5. - 9. 6. 2023

Ústná interná část

povinné a volitelné predmety

Maturuje sa povinne zo:

  • slovenského jazyka a literatúry – bez úrovne (súčasťou maturity je externá časť EČ – test a písomná forma internej časti PFIČ – sloh)
  • cudzieho jazyka – úroveň B1, B2 – súčasťou je EČ a PFIČ
  • matematiky (součásťou je EČ) lebo jiného voliteľneho predmetu,  v ktorom si mal súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia najmenej 6
  • ďalší voliteľný predmet

Potrebuješ poradiť?

Poraď sa s niektorým z učiteľov.
Spýtaj sa učiteľa