Informácie k maturite

Maturitná skúška

Kedy prebiehajú jednotlivé časti

Termíny maturít


12. 3. 2024

Slovenský jazyk a literatúra

externá časť + písomná interná časť

13. 3. 2024

Cudzí jazyk

externá časť + písomná interná časť

14. 3. 2024

Matematika

externá časť

27 - 29. 5. 2024

Ústna interná časť

povinné a volitelné predmety

Maturuje sa povinne zo:

  • slovenského jazyka a literatúry – bez úrovne (súčasťou maturity je externá časť EČ – test a písomná forma internej časti PFIČ – sloh)
  • cudzieho jazyka – úroveň B1, B2 – súčasťou je EČ a PFIČ
  • matematiky (sučásťou je EČ) alebo iného voliteľného predmetu,  v ktorom si mal súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia najmenej 6
  • ďalší voliteľný predmet

Potrebuješ poradiť?

Poraď sa s niektorým z učiteľov.
Spýtaj sa učiteľa