Všetko čo potrebuješ vedieť

PRIJÍMACIE KONANIE

Ako na prijímačky

Dostaň sa k nám v 4 krokoch

 • Podaj prihlášku

  Najneskôr do 20. marca musíš odovzdať prihlášku na štúdium, a to buď elektronicky cez EduPage (aSc agenda) bez podpisu rodičov, alebo v listinnej podobe s podpisom oboch rodičov na adresu školy poštou či osobne. Papierovú prihlášku nájdeš TU.

 • Príď na prijímaciu skúšku

  Čakajú ťa prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a matematiky, ktoré budú mať podobu vedomostného testu. Môžeš sa zúčastniť v dvoch termínoch, buď 2. alebo 6. mája.

 • Zverejnenie výsledkov

  Poradie a zoznam prijatých uchádzačov sa dozvieš 17. mája 2024. Zoznam prijatých uchádzačov (pod prideleným registračným číslom) bude zverejnený na webe školy.

 • Nezabudni sa zapísať

  Bol si prijatý/á? Gratulujeme! Ale pozor, nezabudni sa zapísať. Až potom, čo buď cez EduPage alebo osobne na školu doručíš Potvrdenie o nastúpení, sa stávaš študentom. Termín pre odovzdanie Potvrdenie o nastúpení je 22. mája. Potvrdenie si môžeš stiahnuť TU.

Sleduj termíny, nech nič nepremeškáš

Dôležité dátumy


Podanie prihlášky

Prihlášku nezabudni podať elektronicky alebo písomne do

20. 3. 2024

Prípravný minkurz

Zadarmo sa u nás môžeš pripraviť na prijímačky

14. 3. 2024

20. 3. 2024

26. 3. 2024

SJL od 14:30 do 15:30

SJL od 15:40 do 16:40

Prijímacie skúšky

Skúšky robíš zo slovenčiny a matematiky

2. 5. 2024

alebo

6. 5. 2024

Výsledky

Zoznam prijatých žiakov zverejníme najneskôr

17. 5. 2024

Rozhodnutie o nastúpení

Oznámiť nám, či k nám nastúpiš alebo nie, musíš najneskôr do

22. 5. 2024

Podľa čoho sa hodnotia uchádzači

Kritériá prijímacieho konania


Do celkového hodnotenia prijímacích skúšok sa premieta:

 • Priemer známok z koncoročného vysvedčenia z 8. ročníka a polročného vysvedčenia z 9. ročníka ZŠ (maximálne 80 bodov)
 • Výsledky celoplošného testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ (maximálne 60 bodov)
 • Výsledky prijímacích skúšok zo slovenčiny a matematiky (maximálne 60 bodov)
 • Výborné umiestnenie v predmetových olympiádach na ZŠ (maximálne 20 bodov)

Na základe získaných bodov sa urobí poradie a tí, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky a umiestnia sa celkovo s tými, ktorí boli prijatí bez prijímacej skúšky do zriaďovateľom stanoveného počtu, budú prijatí. V tomto školskom roku Gymnázium Martina Kukučína prijíma maximálne 24 uchádzačov.

Pokiaľ sa ti zadarilo v celoplošnom testovaní 9. ročníkov a v slovenskom jazyku i matematike si mal/a vyššiu úspešnosť ako 90 %, budeš prijatá/ý bez prijímacích skúšok.

Kompletné kritériá na prijímacie konanie do prvých ročníkov si môžeš stiahnuť tu:

Kritériá pre prijímacie konanie 2024/2025
Pozri si

Testy z predošlých rokov


Máš otázku?

Neboj sa spýtať

Gymnázium Martina Kukučína
Clementisova 1166
050 01 Revúca

Mgr. Ivana Ďurďáková
Riaditeľka školy
0918 800 942
durdakovai@gmk-ra.sk

Máš obavy z prijímacích skúšok?

Neboj sa, pomôžeme ti dosiahnuť tvoj cieľ - máme pre teba Prijímacie kurzy!
Zisti viac o kurzoch