Kto sme

História a súčasnosť

Zrod gymnázia

V roku 1862 bolo vo vtedajšej Veľkej Revúcej založené Slovenské evanjelické a.v. gymnázium ako prvá úplná stredná škola, na ktorej sa vyučovalo v slovenskom jazyku. Škola mohla existovať len vďaka zbierkam a darom slovenského národa. Vyučovanie prebiehalo v prenajatých priestoroch Latinákovho domu, ktorý neskôr gymnázium odkúpilo. Dnes ho poznáme ako prvú budovu gymnázia a je v ňom umiestnené múzeum.

Popri gymnáziu vzniklo aj učiteľské semenisko (učiteľský ústav) na výchovu slovenských učiteľov. Rozvojom a rozširovaním Prvého slovenského gymnázia vyvstala potreba riešenia nových priestorov.  V máji 1871 sa započalo s výstavbou novej budovy školy. Budovu bez podpory Uhorského štátu otvorili vo februári 1873. Žiaľ, svojmu účelu neslúžila dlho. V roku 1874 bolo uhorskými úradmi Prvé slovenské gymnázium zatvorené. Za dvanásť rokov existencie gymnázia v Revúcej študovalo na škole vyše 560 žiakov. Medzi nimi aj Matej Bencúr, známy pod svojim pseudonymom Martin Kukučín, a mnohí iní významní slovenskí dejatelia, spisovatelia a básnici.

Image

Povojnová doba

Po dlhšej nútenej prestávke bolo po vytvorení Československej republiky zriadené dňa 19.septembra 1919 v Revúcej československé štátne reálne gymnázium. Vyučovanie v prvom ročníku sa začalo 16.februára 1920. V školskom roku 1926-1927 už malo gymnázium ročníky I, II, III, IV, VI a VII. Na škole pôsobili v tom čase prevažne českí profesori. Z nariadenia Ministerstva školstva a osvety z roku 1927 sa v priebehu rokov 1927-1929 gymnázium postupne zrušilo a premenilo na meštiansku školu.

Po skončení druhej svetovej vojny v roku 1945 bolo opäť otvorené osemtriedne gymnázium. V dôsledku školskej reformy sa v roku 1953 gymnázium v klasickej podobe zrušilo a jeho výberové ročníky sa stali súčasťou jedenásťročnej strednej školy. Pre túto výchovnú inštitúciu bola vybudovaná nová budova, v ktorej sazačalo učiť v roku1958. V školskom roku 1959-60 sa jedenásťročná stredná škola zmenila na dvanásťročnú strednú školu. V školskom roku 1963-64 výberové ročníky 10, 11, 12 vytvorili samostanú strednú školu, avšak bez vlastného materiálneho zázemia. Stredná škola naďalej sídlila v spoločnej budove zo základnou školou, na druhom poschodí.

V roku 1980 bol položený základný kameň novej budovy gymnázia v Revúcej a v septembri roku 1987, pri 125. výročí založenia Prvého slovenského gymnázia v Revúcej bola v histórii školy už štvrtá budova gymnázia slávnostne otvorená. Zároveň bol škole udelený názov Gymnázium Martina Kukučína. Okrem veľkoryso riešených priestorov pre vyučovanie, telocvične, jedálne s kuchyňou a externého športového areálu školy je súčasťou budovy krytý plavecký bazén, ktorý dali do užívania o rok neskôr.

Škola v súčasnosti

Gymnázium Martina Kukučína je školou, ktorá poskytuje kvalitné vzdelanie a prípravu nielen na štúdium na vysokej škole, ale aj na budúce povolanie. Pomáha žiakom objaviť to, čo im ide a dáva im priestor na rozvoj ich zručností. Snažia sa zo žiakov dostať to najlepšie a motivovať ich k objavovaniu a neustálemu vzdelávaniu – či už cez projekty, workshopy, súťaže alebo výjazdy do zahraničia.

Škola sa sa dlhodobo podieľa na rozvoji kultúry a vzdelanosti v meste. Gymnázium Martina Kukučína sa neustále aktívne posúva dopredu, inovuje a poskytuje ďalšie vzdelávanie pedagógom. Jedná otvorene, férovo a stavia na poskytovaní kvalitnej výučby, priateľskej a rodinnej atmosfére a individuálnemu prístupu k študentom.

Naši partneri

Na koho sa môžeme spoľahnúť

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

    Dosiahni svoj cieľ na GMK

    Nech je tvoja vysnívaná budúcnosť akákoľvek, pomôžeme ti ju dosiahnuť.
    Pozri si, ako vyzerá štúdium