Plenárna schôdza rodičovského združenia

Vážení rodičia,srdečne Vás pozývame na plenárnu schôdzu rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční dňa 22.septembra 2022 o 16.00 hod. z dôvodu doplňujúcich volieb 3 zástupcov rodičov do Rady školy pri Gymnáziu...

160. VÝROČIE ZALOŽENIA PSG

Gymnázium Martina Kukučína – pokračovateľ odkazu Prvého slovenského gymnázia v Revúcej – v septembri oslavuje 160. výročie  jeho vzniku   POZVÁNKA PRE ABSOLVENTOV GYMNÁZIA MARTINA KUKUČÍNA V REVÚCEJ Milý absolvent! V septembri...

OZNAM

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na plenárnu schôdzu rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční dňa 22.septembra 2022 o 16.00 hod. z dôvodu doplňujúcich volieb 3 zástupcov rodičov do Rady školy pri...

Školská jedáleň informuje:

Cenové relácie podľa jednotlivých kategórií stravníkov od septembra 2022 : OBEDY : Celý obed : 3,33€ študenti od 11. do 14-násť rokov : 1,55€ / potraviny 1,23€+ 0,32€ réžia VÚC...

Športový deň detí

Každý rok 23.júna sa koná Medzinárodný Olympijsky deň, ktorý sme si aj my pripomenuli. Spojením športu s kultúrou a výchovou sa olympizmus snaží o utvorenie spôsobu života, založeného na radosti...

KOŽAZ Septima – 2022

Začiatok júna sme odštartovali v Tatrách. Spojili sme si KOŽAZ (Kurz ochrany života a zdravia) so školským výletom a strávili sme tam krásnych 5 dní. Veci sme si zložili na...

Úspešní maturanti

Absolventi nášho gymnázia sa po úspešnej maturitnej skúške zúčastnili prijímacích pohovorov na vysoké školy rôzneho zamerania – farmácia, medicína, ekonómia, právo, psychológia a iné. Kvalitu štúdia na našom gymnáziu potvrdilo...