Novembrové udalosti

Vedenie školy K.M.G., Novinky

Školenie manažmentu Košice

Dňa 21.11 sme sa zúčastnili školenia manažmentu v Košiciach. Mali sme skvelých lektorov z úspešnej celosvetovej firmy AT&T. Hovorili nám o tom ako dobre a zaujímavo prezentovať, o projektovom manažmente, ako robiť všetko preto aby bol zákazník spokojný a o leadershipe. Celý deň sa niesol v príjemnej atmosfére a bolo vidno, že nás lektori chcú niečo naučiť. Ďakujeme AT&T firme aj JA slovensko za možnosť sa tohto školenia zúčastniť.

Konferencia „Konám dobro teda som“

V stredu 16.11 sme sa ako hostia boli pozrieť na konferenciu proti šikane a hlavne šikane na internete, ktorá sa niesla heslom ,,Konám dobro, teda som”. Chceli by sme sa týmto poďakovať pani Jane Švecovej za to, že nám umožnila zúčastniť sa a inšpirovať sa nejakou témou na projekt Solve For Tomorrow do ktorého sme sa prihlásili na začiatku novembra.

Valné zhromaždenie

Deviateho novembra v školskom roku 2022/2023 sa konalo historicky prvé valné zhromaždenie študentskej firmy na našej škole. Prebehlo s podporou ale aj jemnými obavami našich akcionárov. Bola to ďalšia z mnohých skúseností ktoré nám školská firma dá. Podnikateľský plán je schválený, akcionári zo všetkým oboznámení, môžeme naplno začať.