Rozlúčka maturantov 17.5.2024

admin Novinky

Dnes sa našich 31 maturantov za sprievodu ich posledného zvonenia lúčilo so svojimi spolužiakmi a učiteľmi. Tento významný deň budú mať navždy v pamäti, pretože symbolizuje koniec jednej etapy a začiatok novej. Veríme, že ich …

Kurz ochrany života a zdravia 13.-15.5.2024

admin Akcie školy, Novinky

KOŽAZ s 3.A v príjemnom prostredí V rámci povinného vzdelávania žiakov stredných škôl je aj kurz ochrany života a zdravia, ktorého hlavnou náplňou je pešia turistika, turistický presun, športová streľba, zdravotná a požiarna príprava, civilná …

Hodina geografie tak trochu inak…

admin Novinky

Dnes sa na hodine geografie preberal Blízky Východ a zaostrilo sa hlavne na Omán, jeho zvyky, tradície pohostenia a čosi aj z islámu. Žiaci ochutnali ďatle z Ománu s tahini, vyvoňali si učebňu voňavým kadidlom …

Pôdne typy a ich výskum v teréne

admin Novinky

Študenti 1. ročníka si na hodine geografie a téme dňa „Pôdne typy“ vyskúšali výskumnú prácu v teréne. Sami vykopali pôdnu sondu, určili pôdne horizonty, ktoré následne zmerali a údaje spoločne vyhodnotili. Mali v pláne určovať …

Spoločne za čistú Muránku 25.4.2024

admin Akcie školy, Novinky

Dnešok sa niesol v znamení pomoci prírode. Pri príležitosti Dňa Zeme sme sa zúčastnili podujatia Spoločne za čistú Muránku organizovaného mestom Revúca a Správou Národného parku Muránska planina. Naši žiaci I.A a II.A ukázali, že …

Hviezdoslavov Kubín 2024

admin Novinky, Úspechy žiakov

Tamarka Hrbálová, ktorá reprezentovala naše gymnázium na regionálnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie, sa umiestnila sa na 2. mieste. 🥈       Srdečne blahoželáme!