Úradná tabuľa

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE


Základné informácie o škole

Názov školy
Gymnázium Martina Kukučína

Sídlo školy 
Clementisova 1166
050 01 Revúca

Kontaktné údaje
Telefón: 0905 390 750
E-mail: gmk@gmk-ra.edu.sk

IČO:
00161136

DIČ
2020724585

Právna forma školy
Príspevková organizácia

Riaditeľka školy
Mgr. Ivana Ďurďáková

Zriaďovateľ školy
Banskobystrický samosprávny kraj

Zverejňovanie dokumentov

Všetky povinne zverejňované dokumenty sú voľne na stiahnutie v Centrálnom registri zmlúv a faktúr.
Faktury, objednávky a zmluvy