Študentský parlament

 

Predseda: Matúš Poprocký

Podpredseda: Ján Liam Bendo

Tajomník: Alexandra Manuela Fryčová

 

Finančník: Emanuela Šoučíková

Zástupca pre verejnosť: Ivan Segeďa, Adam Kochjar

Manažér športových podujatí: Dávid Hutka

Manažér kult. podujatí: Samuel Čellár

 

Členovia:  Lenka Repáková

————– Alexandra Hamarová

————– Jakub Mičko

————– Juraj Prč