Voľnočasové aktivity

Krúžky

Vyberaj z pestrej ponuky voľnočasových krúžkov a rozvíjaj sa v tom, čo je ti blízke – či už sa chceš zlepšiť v jazykoch, športoch, biológii alebo napríklad v umení argumentácie.

Ponuka krúžkov

Anglický jazyk

Basketbal

Bedminton

Biologický

Francúzsky jazyk

Florbal

Futbal

Fyzika

pre maturantov

Matematický

Nemecký jazyk

Regionálna história

Ruský jazyk

Stolný tenis

Študentská firma

Akadémia veľkých diel