Študentská vedecká konferencia 2023

admin Novinky

 

15.november bol na GMK v Revúcej zase raz niečím iný…V tento deň sa konal   14.ročník Študentskej vedeckej konferencie. Odznelo 9 jedinečných príspevkov, v ktorých prezentujúci sprístupnili svojim spolužiakom čomu sa vo voľnom čase venujú, čo ich zaujíma. Výber tém a ich samotnú interpretáciu publikum ocenilo búrlivým potleskom. Ďakujeme všetkým prezentujúcim i organizátorom tohto tradičného podujatia na našej škole.