Kam mizne voda, Elektroodpad, Ekologická stopa…

admin Novinky

 

V tomto duchu sa niesli dva dni na GMK:

Prostredníctvom pokusov a práce s interaktívnym modelom riečnej krajiny Danka Bardonová a Janka Ďurová z centra vedy, výskumu, environmentálnej výchovy a vzdelávania Malá líška ukázali našim prvákom, ako zadržať vodu v krajine, čo ju znečisťuje, ohrozuje, kedy vznikajú záplavy a kedy, naopak, sucho.

Elektronické hračky nás lákajú. Mnohí z nás chytia do ruky každé ráno ako prvú vec mobil. Majú tieto naše návyky vplyv na prírodu či dokonca životy ľudí na opačnom konci planéty? Krátke nahliadnutie, informácie aj riešenia boli poskytnuté našim tretiakom.

 

Program pani Ružičkovej z CHKO Cerová vrchovina sprevádzal druhákov a sextu históriou, významom, ako aj samotným výpočtom ekologickej stopy . Hľadali sme tiež možnosti, ktoré môžu ovplyvniť jej veľkosť.