Ustanovujúce valné zhromaždenie študentskej firmy Mladé letá je úspešne za nami.

admin Mladé letá, Novinky

 

Spolupráca našej školy s JA Slovensko n.o. začala minulý školský rok vyučovaním predmetu Aplikovaná ekonómia.

 

Aplikovaná ekonómia ponúka praktické ekonomické, finančné a podnikateľské vzdelávanie, postavené na metóde „learning by doing“, založené hlavne na získavaní praktických skúseností a zručností.

Žiaci si založia vlastnú firmu na obdobie školského roka, ktorá pod vedením učiteľa  funguje ako ktorákoľvek iná spoločnosť na trhu. V priebehu práce sa zoznámia s praktickou stránkou podnikania a riadenia firmy, učia sa komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť a riešiť problémy. Po založení spoločnosti si študenti volia manažment, emisiou akcií získajú základné imanie. Pripravujú podnikateľský plán a realizujú výrobu, predaj produktov a poskytovanie služieb podporovaný marketingovými aktivitami a vedením účtovnej agendy.

Na záver roka činnosť ukončia uzávierkou účtovných kníh, pripravia výročnú správu, vyplatia dividendy svojim akcionárom a spoločnosť zlikvidujú podľa platných predpisov.

Program neprebieha len na fiktívnej báze, ale študenti pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby. Činnosť študentskej spoločnosti a rozvoj študentov je podporený rôznymi súťažami a webinármi.

 

Tento školský rok ustanovujúcim valným zhromaždením, ktoré bolo dnešného dňa ( 8.11.2023) začala svoju riadnu činnosť študentská firma Mladé letá.

Kto by z nás nepoznal príbeh Martina Kukučína. Pekné ale aj škaredé študentské časy, humor, príbeh ľúbostného trojuholníka. Skvelý Kukučínov  pohľad na rozdielne vnímanie mladých ľudí, ich problémy a ich vnútorný svet.

 

Toto bola základná inšpirácia pri návrhu hlavného produktu nášho podnikateľského plánu.

Drogy, alkohol, šikana a internetové nebezpečenstvo je nadmerne rozšírená téma v generácií mladistvých, preto sme sa rozhodli zaoberať touto problematikou. Náš hlavný produkt budú podcasty, ktoré analyzujú túto tému u neplnoletých. Podcasty budú určené mládeži pod 18 rokov a starostlivým rodičom, ktorý by mali byť oboznámení nebezpečenstvom, ktoré hrozí ich deťom.

Cieľom bude oboznámiť čo najvyšší počet ľudí o moderných hrozbách, s ktorými sa určite stretlo každé dieťa v dnešnej dobe. Produkt budeme prezentovať pre iné školy a na sociálnych platformách. No podcast si môžete vypočuť aj v pohodlí z domova. Budeme si pozývať rôznych hostí, odborníkov, ktorý nám priblížia problematiku danej oblasti. Tešíme sa na ich zaujímavé odpovede a názory.

Okrem toho má v podnikateľskom pláne š.f. Mladé letá zájazd na vianočné trhy do Viedne/ Prahy, chce pokračovať v tradícii školských bálov ( 17.ročník), zorganizovať 2.ročník šachového turnaja a Športové olympijské hry. Chce sa kvalitne pripraviť na veľtrh študentských firiem, ktorý bude v marci 2024  v Bratislave za účasti cca 60 študentských firiem. zo Slovenska.

 

Na valnom zhromaždení bol schválený podnikateľský plán, stanovy a manažment firmy. Za prezidenta bol zvolený Juraj Prč, za viceprezidentku pre marketing bola zvolená Alexandra Fryčová, za viceprezidentku pre ľudské zdroje Nina Adamová, za viceprezidentku pre financie Bibiána Koóšová a za viceprezidenta pre výrobu Samuel Čellár. Za predsedu dozornej rady bol zvolený Jakub Mičko.

 

Držte nám palce a pozorne sledujte našu činnosť.

 

V roku 1992 inicioval Tomáš Baťa príchod tohto moderného spôsobu ekonomického vzdelávania mladých ľudí do Českej a Slovenskej republiky.

 

Ing. Ladislav Čajko

Učiteľ Aplikovanej ekonómie