READYCON SLOVENSKO 2023

admin Novinky

Dňa 21.11.2023 sa vybraní študenti III.A triedy a končiacich ročníkov zapojili do online konferencie s názvom READYCON SLOVENSKO 2023.
Cieľom konferencie bolo priniesť najnovšie trendy a poznatky o meniacom sa trhu práce priamo do tried stredných škôl v oblastiach zdravotníctvo, informačné technológie, elektrotechnika, strojárstvo, stavebníctvo, obchod a služby, financie a médiá, marketing a manažment. Do online vysielanie sa zapojila aj naša škola v dvoch oblastiach.
V odbornom rečníckom panely – Trendy v zdravotníctve sa predstavili úspešní lekári a manažéri. Témy ako Digitalizácia: E-zdravie a veľké dáta v medicíne, Farmácia a budúcnosť liečiv, Genetika v praxi, Aké je to pracovať v nemocnici novej generácie a predstavenie spoločností Unilabs, Curaprox a Novartis Slovakia boli zaujímavé a informácie pre študentov prospešné. Personálna riaditeľka predstavila modernú nemocnicu na Boroch v Bratislave.
V odbornom rečníckom panely – Trendy v médiách, marketingu a manažmente boli študentom odprezentované témy ako Behaviorálna ekonómia: Psychológia spotrebiteľského správania,
Projektový manažment: Smerovanie budúcnosti v podnikaní, Obsahový marketing: Kľúč k úspechu v digitálnom veku, Úspešný manažér v praxi, Na ceste k úspechu s influencer marketingom, Zákazník a hyper-personalizácia: Ako funguje cielená reklama?. Na záver sa predstavila spoločnosť z praxe – Wolt.