GMK v elitnej skupine

Vedenie školyK.M.G., Novinky

JA Slovensko n.o. ( Junior Achievement)  pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov základných, stredných a vysokých škôl podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu. Spolupráca našej školy s JA Slovensko n.o. začala tento školský rok …