Gymnázium Martina Kukučína – pokračovateľ odkazu Prvého slovenského gymnázia v Revúcej – si 17. septembra 2022 pripomenulo 160. výročie  jeho vzniku

Vedenie školy Novinky

Pri tejto príležitosti bolo v našej škole už od začiatku školského roka cítiť nezvyčajnú atmosféru. Študenti a pedagógovia popri svojich študijných aj pracovných povinnostiach zostávali v škole do neskorších popoludňajších hodín, každý niečo vymýšľal, tvoril a pripravoval. Všetkým nám záležalo na tom, aby naša škola privítala 17. septembra svojich gratulantov a návštevníkov v slávnostnom šate. 

Vznik takej významnej školy, akou bolo Slovenské evanjelické a.v. gymnázium vo Veľkej Revúcej – prvá úplná stredná škola, na ktorej sa vyučovalo v slovenskom jazyku – sa netýkal len študentov a ich rodičov, ale aj všetkých obyvateľov tohto malého mestečka. A tak je tomu dodnes. 

Mesto Revúca, ktoré získalo titul „Mesto kultúry 2022“, sa dlhodobo pripravovalo na oslavy viacerých výročí: 160. výročie založenia Prvého slovenského gymnázia 170. výročie úmrtia Samuela Reussa, 130. výročie úmrtia Augusta Horislava Škultétyho, 115. výročie narodenia Viliama Raaba. Zaujímavé sprievodné podujatia, organizované mestom Revúca, prebiehali aj počas 17. septembra 2022.

Samotné oslavy, ktoré organizovalo Gymnázium Martina Kukučína, sa začali individuálnymi prehliadkami priestorov súčasnej budovy gymnázia a výstav v nej nainštalovaných. Veľmi zaujímavá bola výstava majstra ľudovej umeleckej výroby Pavla Ferdinandyho, ktorý našiel záľubu vo výrobe ľudových umeleckých predmetov zo samorastov, pastierskych palíc, ozembuchov a betlehemských kyjakov. Pán Miroslav Sklenárik premenil celú našu školu na jednu veľkú galériu, v ktorej rozmiestnil svoje umelecké diela – krásne drevené vyrezávané sochy a obrazy inšpirované predovšetkým miestnou prírodou a históriou. Vo vestibule na prízemí bola nainštalovaná výstava fotografií, pri ktorých si mohli hostia, návštevníci aj absolventi našej školy zaspomínať na stretnutia absolventov pri minulých výročiach založenia PSG v Revúcej. Koho zaujímala súčasnosť, mohol si pozrieť prezentácie zo života žiakov našej školy – zábery z vyučovania jednotlivých predmetov, ale aj z mimovyučovacích aktivít, súťaží, exkurzií a výletov. Pred oficiálnymi oslavami sme v spoločenskej sále školy privítali  hostí a bývalých pedagógov gymnázia. 

160 rokov v živote školy nie je len šestnásť desaťročí! Počas tohto obdobia bránami školy prešlo tisíce žiakov, z ktorých sa mnohí stali špičkovými odborníkmi a šíria dobré meno dodnes, ako aj stovky učiteľov a zamestnancov. Bola svedkom mnohých úspechov, radostí, ale i drobných neúspechov či sklamaní. Veď práve stredná škola je miesto, kde sa zo žiaka, prichádzajúceho zo základnej školy, formuje mladý človek pripravený zaujať svoje miesto v živote. 

Každé jubileum nás prinúti zastaviť na chvíľu čas a obzrieť sa späť. A tak sa pred budovou GMK stretli účastníci osláv, medzi ktorými nechýbali ani mnohí absolventi školy, ktorí si zaspomínali na svoje mladé letá. Všetci sa spoločne vybrali v slávnostnom sprievode ulicami mesta na čele s vozom plným študentov oblečených v dobovom oblečení a premiestnili sa do Mestského domu kultúry, kde oslavy pokračovali slávnostnou akadémiou. 

Škola, buď dielňou ľudskosti,” prial si kedysi J. A. Komenský. „Studničkou plnou múdrostí,“ tvrdili obrodenci v 19. storočí. „Rezervoár informácií,” znel slogan 20. storočia. 

FOTOGALÉRIA