ŠTUDENSKÁ FIRMA

Vedenie školyNovinky

Dňa 11. októbra v školskom roku 2022/2023 sa uskutočnili voľby manažmentu do školskej firmy K.M.G. Ako prví sa nám odprezentovali dvaja kandidáti na prezidenta. Lenka Repáková a Ján Liam Bendo. Prezidentkou sa stala Lenka po hlasovaní sedem ku štyrom. Kandidáti na Viceprezidenta pre marketing boli Dávid Hutka a Veronika Murková po hlasovaní bol vybratý Dávid a ako manažérka marketingu bola obsadená Veronika. Člen tímu marketingu je Tomáš Bútora, ktorý taktiež zvažoval kandidatúru na post viceprezidenta marketingu. Viceprezidenta financií sme zvolili s jemnými ťažkosťami, ale nakoniec sa ním stal Ján Liam Bendo, ktorý neuspel na poste Prezidenta. Manažérom financií sa stal Matej Sabanoš a členom tímu financií sa stal Ivan Danko. Ivan Segeďa sa stal viceprezidentom pre ľudské zdroje a aj zástupcom prezidentky Lenky Repákovej. Manažérom sa stala Barbora Antalová. Členovia tímu pre kultúru a šport sú Matúš Poprocký a Patrik Lakatoš. Odelenie výroby bude mať viceprezidentku Alexandru Hižnayovú, manažérom výroby bude Michal Grendel a členom tímu Martina Székelyová. Do ďalšieho týždna je daná úloha vytvoriť podnikateľský plán. Náš učiteľ aplikovanej ekonómie pán Čajko zhrnul dnešný deň do tejto vety: ,, Ďakujem vám za dnešný deň, bolo to inšpirujúce.”

David Hutka