Otvorenie Akadémie veľkých diel

admin Novinky, Projekty

V tomto školskom roku sa na našom gymnáziu otvára nový voľnočasový program – Akadémia veľkých diel. Ide o 25 stretnutí počas školského roka, pričom každé stretnutie sa venuje jednému „veľkému“ dielu. Diela sú literárne, výtvarné, hudobné či dokonca aj filmy z rôznych období, krajín, žánrov – od Platóna po Tolkiena. Semináre majú diskusnú formu, študenti sedia v kruhu, v malej skupine do 15 ľudí. Dôraz sa pri tom nekladie na memorovanie faktov, ale na hlboké vnímanie diel a tém. Študenti tak odchádzajú s novými myšlienkami a otázkami o svete a o samých sebe, o ktorých so spolužiakmi často diskutujú aj po skončení stretnutí. Okrem toho žiaci po absolvovaní Akadémie veľkých diel získajú certifikát, ktorý im môže pomôcť dostať sa na ich vysnívané vysoké školy.
Pre viac informácií kontaktuj:
• Mgr. Dávid Daubner – daubnerd@gmk-ra.sk
• Mgr. Anna Hricovínyová – hricovinyovaa@gmk-ra.sk
alebo navštív web: www.akademiavelkychdiel.sk