Európsky deň jazykov

admin Akcie školy, Novinky

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26.
septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských
štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.
S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho
porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada
Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.
Študenti našej školy si pripomenuli tento deň interaktívnymi, pestrými aj zábavnými aktivitami na hodinách cudzích jazykov.