Okrúhle stoly v Banskej Bystrici.

adminNovinky

V pondelok 24.4.2023 sme sa vybrali do Banskej Bystrice, kde JA Slovensko n.o. v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom pripravili aktivitu – Okrúhle stoly.

Táto akcia, určená pre učiteľov,  odborných a ostatných aktérov vo vzdelávaní, bola organizovaná v rámci projektu Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce.

V rámci aktivity boli pre účastníkov pripravené praktické workshopy, ukážky vybraných aktivít hlavných tém projektu (Finančná gramotnosť, Podnikavosť, Zamestnateľnosť a Ekonomická gramotnost) a prezentácia výsledkov projektu.

Cieľom bolo zdieľanie skúseností a dobrých príkladov z praxe a informovanie o možnostiach rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov, ale aj žiakov v uvedených témach.

Preto pozvali aj nás, našu študentskú firmu K.M.G. Mali sme možnosť pred účastníkmi tejto akcie odprezentovať projekt študentská firma, predstaviť a predávať náš produkt, ekologický vreckový popolník ECoPop.

Mali sme opäť možnosť úspešne  reprezentovať našu školu, študentskú firmu a vzdelávací program JA Slovensko n.o. Získali sme nové kontakty a zdokonalili sme si svoje prezentačné a predajné zručnosti.

Okrem nás organizátori pozvali aj  tri ďalšie  študentské firmy z banskobystrického kraja.

Chceme poďakovať organizátorom za pozvanie a tiež našej škole, že nám umožnila túto cestu absolvovať.

Ivan Segaďa

Viceprezident pre výrobu

K.M.G., študentská firma