„Ďakujem vám, ľudia, veci, všetkým…“

admin Akcie školy, Novinky

…sú slová Ivana Krasku, ktorého sme si 21.4.2023 pripomenuli na miestnom cintoríne
v Lukovištiach pri príležitosti 65.výročia jeho úmrtia.
Spolu s ďalšími študentmi stredných škôl okresov Revúca a Rimavská Sobota sme si vypočuli
príhovory miestneho p.starostu a starostky susednej obce Kraskovo, zástupcu predsedu MS
v Martine a ďalších. Pamiatku nár.umelca sme si uctili položením vencov k jeho náhrobku.
Potom sme sa presunuli do kultúrneho domu, kde nás čakala ešte súťaž v prednese poézie a
vo vlastnej tvorbe, ktorú oboslala naša spolužiačka Ninka Adamová. Na záver sme mali
možnosť prezrieť si Pamätnú izbu I.Krasku s osobnými vecami básnika.

Študenti kvinty