Deň študentstva

Vedenie školy Novinky

Aj na GMK sme si pripomenuli Deň boja za slobodu a demokraciu krátkym príspevkom Adama Kochjara. Vďaka rodičom  sme mohli naším oslávencom – študentom pripraviť aj  malé občerstvenie s darčekom. 

Ďakujeme Janke a Marcelovi Strinkovi za sponzorstvo.