Súťaž o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu a najkrajšiu vianočnú výzdobu tried

Vedenie školy Novinky