1

160. VÝROČIE ZALOŽENIA PSG

Gymnázium Martina Kukučína – pokračovateľ odkazu Prvého slovenského gymnázia v Revúcej – v septembri oslavuje 160. výročie  jeho vzniku

 

POZVÁNKA PRE ABSOLVENTOV GYMNÁZIA MARTINA KUKUČÍNA V REVÚCEJ

Milý absolvent!
V septembri uplynie päť rokov od posledného veľkolepého stretnutia absolventov našej školy – Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej. Mnohí sa už tešia na svojich spolužiakov z triedy, či z iných ročníkov, aby si znova zaspomínali na spoločné zážitky .
Žiaľ, súčasná situácia nám neumožňuje usporiadať toto veľké tradičné posedenie v priestoroch GMK.
Aj napriek tomu si 160. výročie založenia Prvého slovenského gymnázia pripomenieme 17. septembra 2022 kde Vás všetkých pozývame. 
 
Predbežný program:
9.00 – 14.00 Prehliadka priestorov školy a výstav
15.00 Slávnostný sprievod ulicami mesta: GMK – MsKS
16.00 Slávnostná akadémia v priestoroch MsKS
 
Ak máte záujem odprezentovať sa prostredníctvom svojich prác, prosím, zašlite ich (kresby, fotografie, literárne práce, zaujímavé výrobky…) aj so sprievodným textom na adresu GMK.
 
Okrem toho Vás pozývame na sprievodné podujatia organizované mestom Revúca, ktoré získalo titul Mesto kultúry 2022. (Viac na stránkach mesta.)
 
 Tešíme sa na Vás.
                                                                                                                                      vedenie a zamestnanci GMK
 
 
 
SPOMIENKA NA STRETNUTIE ABSOLVENTOV  PRI PRÍLEŽITOSTI 155. VÝROČIA ZALOŽENIA PRVÉHO SLOVENSKÉHO GYMNÁZIA
 
SPOMIENKA NA STRETNUTIE ABSOLVENTOV  PRI PRÍLEŽITOSTI 150. VÝROČIA ZALOŽENIA PRVÉHO SLOVENSKÉHO GYMNÁZIA
 
FOTOGALÉRIA  STRETNUTIA ABSOLVENTOV  PRI PRÍLEŽITOSTI 145. VÝROČIA ZALOŽENIA PRVÉHO SLOVENSKÉHO GYMNÁZIA
 
FOTOGALÉRIA  STRETNUTIA  ABSOLVENTOV  PRI PRÍLEŽITOSTI 140. VÝROČIA ZALOŽENIA PRVÉHO SLOVENSKÉHO GYMNÁZIA