OZNAM

Vedenie školyNovinky

Vážení rodičia,

srdečne Vás pozývame na plenárnu schôdzu rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční dňa 22.septembra 2022 o 16.00 hod. z dôvodu doplňujúcich volieb 3 zástupcov rodičov do Rady školy pri Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej.

Návrh na kandidáta do volieb RŠ za rodičov, v ktorom je uvedené meno, priezvisko, a trieda, v ktorej má navrhnutý dieťa, treba predložiť spolu so súhlasom kandidáta v písomnej alebo ústnej podobe do 19. septembra 2022 na riaditeľstve školy alebo na mailovej adrese: gmk@gmk-ra.edu.sk.