Študentská firma Mladé letá

admin Mladé letá, Novinky

Leto síce skončilo, no Mladé letá začínajú!
Aj tento školský rok sme sa my, študenti GMK, rozhodli založiť firmu, ktorá je súčasťou programov JA Slovensko n.o.. Pod vedením učiteľa aplikovanej ekonómie Ing. Ladislava Čajka spojíme svoje sily pod názvom Mladé Letá.
Veríme, že cestou k úspechu nás povedie elán, nadšenie, ako aj rady od našich predchodcov.
Na stretnutí 3.10. 2023 sme si zvolili do jednotlivých funkcií nasledovných členov:
prezidentka firmy – Bibiána Koóšová,
viceprezident ľudských zdrojov – Nina Adamová,
viceprezident financií – Juraj Prč,
viceprezident výroby – Eduard Petrovič,
viceprezidenta manažmentu bude zastávať – Alexandra Fryčová,
dozorná rada – Samuel Čellár,
člen dozornej rady a ľudských zdrojov – Jakub Mičko.
Zároveň sme vytvorili a odsúhlasili logo, ktoré nás bude reprezentovať.
S hrdosťou oznamujeme širokej verejnosti, že Mladé letá zahajujú svoju činnosť.