Pôdne typy a ich výskum v teréne

admin Novinky

Študenti 1. ročníka si na hodine geografie a téme dňa „Pôdne typy“ vyskúšali výskumnú prácu v teréne. Sami vykopali pôdnu sondu, určili pôdne horizonty, ktoré následne zmerali a údaje spoločne vyhodnotili. Mali v pláne určovať aj pôdne druhy organizmov, ale bohužiaľ v danej lokalite bola fauna pôdy nečakane veľmi chudobná.