Kurz ochrany života a zdravia s triedou Septima

admin Akcie školy, Novinky

Nádherné Vysoké Tatry! Len pozrite, ako si ich užili naši septimáni!

Naši študenti triedy septima absolvovali Kurz ochrany života a zdravia v prírodnom prostredí Tatranskej Lomnice. Kurz je súčasťou povinného vzdelávania žiakov na všetkých stupňoch SŠ. Hlavnou náplňou bola pešia turistika, príprava na peší turistický presun, športová streľba, zdravotná príprava a civilná obrana.

Voľný čas si študenti spríjemnili športovými hrami a voľnočasovými aktivitami podľa vlastného výberu. Kurz prispel k všestrannému rozvoju žiakov, prekonávaniu seba samého , k upevňovaniu vzťahov v triednom kolektíve a v neposlednom rade k aktívnemu poznávaniu Vysokých Tatier.