DOD na UPJŠ Prírodovedecká fakulta v Košiciach – deň plný pokusov a nových poznaní 1.2.2024

adminNovinky

Presne taký bol deň v Ústave chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Počas prehliadok laboratórií organickej chémie, anorganickej chémie, biochémie, nukleárnej magnetickej rezonančnej spektroskopie a analytickej chémie sme sa dozvedeli nielen o možnostiach štúdia, ale aj o nových aktuálnych trendoch vo výskume. Zaujímavé bolo zistenie, ako sa tu vedeckými pracovníkmi využíva elektrochémia pri testovaní nových typov batérií, pri výskume implantátov a senzorov pre medicínu ,ako v organike využívajú mikrovlnnú syntézu a syntézu v autokláve , či ako sa určujú štruktúry organických látok prostredníctvom magnetickej spektroskopie. Niektoré experimenty si naši študenti vyskúšali , zrealizovali a zdôvodnili. Zaujala aj veľmi zaujímavá interaktívna periodická tabuľka, pri ktorej by sa dali stráviť hodiny…..