Absolventi Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej uspeli na prijímacích skúškach na vysoké školy

adminNovinky, Úspechy žiakov

 

Po úspešných maturitných skúškach, pokračujú naši študenti v štúdiu na vysokých školách. Z 26 žiakov, ktorí podali prihlášky na VŠ, bolo prijatých 25 žiakov = 96,15%.

 

 

Teší nás, že z celkového počtu 28 maturantov, sú štyria prijatí na lekárske fakulty a jedna študentka na farmaceutickú fakultu. Tieto VŠ sú prestížne, príprava na prijímacie skúšky je veľmi náročná.

Lekárske fakulty:

Klaudia Enická – Lekárska fakulta UPJŠ Košice – všeobecné lekárstvo

Marek Strinka –  Lekárska fakulta UPJŠ Košice – všeobecné lekárstvo

Lenka Kolmokovová – Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine –  zubné lekárstvo – na prijímacích skúškach obsadila 5.miesto

Tomáš Buchta –  Lekárska fakulta UK Bratislava – zubné lekárstvo / zároveň bol prijatý aj na LF UK v Martine/

Farmaceutické fakulty: 

Emma Ďurďáková – Farmaceutická fakulta Masarykovej univerzity v Brne /  zároveň na Farmaceutickú fakultu UK v Bratislave/

 

Na svojich absolventov sme pyšní a želáme im úspešný krok do novej etapy života.