Žiakom Gymnázia M. Kukučína na kvalite života v našom regióne záleží