Návšteva z USA na GMK

adminAkcie školy, Novinky

Dňa 13.6.2023 navštívil našu školu tím 8 ľudí z Weatherfordu, Oklahoma, ktorí spolupracujú
s miestnym evanjelikánskym spoločenstvom Kostol na Hrane. Pre študentov si pripravili pestrý
program, ktorý zahŕňal rôzne aktivity, piesne a rozhovory. V závere mali študenti možnosť diskutovať
s hosťami o živote v Amerike a zoznámiť sa tak s inou kultúrou. Za sprostredkovanie tohto
zážitkového dopoludnia ďakujeme p. Richardovi Nagypálovi a nášmu kolegovi Viktorovi Valentinimu.