Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín je súťaž s dlhoročnou tradíciou.

Medzi našimi študentmi, žiakmi Gymnázia Martina Kukučína, máme takých, ktorí sa venujú prednesu poézie a prózy, čím sprístupňujú krásnu literatúru aj iným.

Víťazi školského kola sa zúčastnili okresného kola v Revúcej a postúpili do regionálneho kola, ktoré sa konalo 10.4.2018 v Rimavskej Sobote.

Sme hrdí, že obaja naši žiaci boli úspešní.

Adrian Kilik z kvarty obsadil 1. miesto v prednese prózy a postupuje do krajského kola na Sládkovičovu Radvaň v Banskej Bystrici.

Martin Poprocký zo sekundy sa umiestnil na 3. mieste v prednese poézie.

Srdečne blahoželáme!