Školská jedáleň

image_pdfimage_print

JEDÁLNY LÍSTOK TU 

10.12.2020

Oznam školskej jedálne na zabezpečenie školských obedov od januára 2021.

Za predpokladu návratu študentov do školy od januára 2021 je potrebné zabezpečiť včasné uhradenie obedov na úhrady potravinových faktúr.

Preto prosíme rodičov o úhradu stravy na január 2021 najneskôr do 02.01.2021 :

OBEDY :

študenti sekundy, tercie, kvarty :  16 dní x 1,55 = 24,80

študenti kvinty, sexty, sekundy, oktávy, 1.A. 2.A. 3.A. 4.A. : 16 dní x 1,65 =26,40

Úhrada internetbankingom : 

 IBAN : SK86 8180 0000 0070 0039 2018  /potravinový účet ŠJ/,

alebo si osobne prísť pre šekovú poukážku do školskej jedálne.

Oznam sa netýka stravníkov s trvalým príkazom na platbu stravy.

Informácie individuálne o konkrétnom stave účtu stravníka:  

  • 0911054255 vedúca šk. jedálne Lakyová

mail  jedalen@gmk-ra.sk

***************************************************************************

….Školská jedáleň verzus školský bufet, alebo pohovorme si o výbere stravy pre naše zdravie na pôde školy….

Ak študent je na hodine bez dostatočného množstva energie, sústredenia, pohody, ktorá ide ruka v ruke so schopnosťou vnímať, byť aktívny, pracovať s novými poznatkami, dôvodom môže byť aj nesprávna životospráva.

Dôležitou súčasťou životosprávy je aj spôsob stravovania. Ten viac, ako si niekedy pripustíme. Jednoduchým príkladom môže byť napr.,  ak pocit únavy u študenta dokáže zahnať dúšok čistej vody…  ďalej dostatok a  vhodný pomer  makroživín,  mikroživín, ktoré nezaťažujú organizmus. Práve naopak, docieliť rovnováhu – homeostázu- organizmu s aktivitami.

Dnes na vedecky podložených dôkazoch vieme, že :

Zdravie sa začína na bunkovej úrovni,

                 a preto je dôležité všetko, čo súvisí so stravou :

– časová os stravovania,

– zvolený druh jedla, s tým súvisí kvalita, kombinácia, čerstvosť potravín,

– spôsob úpravy a kombinácia jedla,

– vzťah ku konzumovaniu jedla.

GMK ponúka okrem obedov aj desiatu, ktorá predstavuje malé osvieženie po raňajkách a pred obedom.   Konkrétnu ponuku si môžete pozrieť na  www.gmk-ra.sk

Poskytujeme ju už niekoľko rokov a aj po výživovej stránke je táto možnosť nedocenená. Väčším lákadlom sú možnosti v bufete.

Je na každom z nás,  ako rieši svoju stravu, no informácie o nej sú dôležité pre vlastné zdravie. Správne návyky nám pomáhajú podporovať  náš imunitný systém, a preto sa rozhodujme správne.

Lakyová Ľudmila