Chémia

image_pdfimage_print

Maturitná skúška     Náplň učiva     Prezentácie     Súťaže     Úspechy    Vyučujúci

 

Chémia

Chémia sa vyučuje v osemročnom štúdiu od prímy do sexty a v 1., 2., a 3. ročníku štvorročného štúdia. V
posledných dvoch rokoch štúdia si študenti môžu vybrať voliteľný predmet – seminár z chémie alebo cvičenia
z chémie s týždennou dotáciou 2 hodiny v každom roku štúdia. V rámci vyučovania týchto voliteľných hodín,
môžu žiaci vnikať hlbšie do tajov chémie jednak po teoretickej stránke, ale i v získavaní praktických zručností.
Vyučovanie prebieha v odbornej učebni chémie, praktické cvičenia v chemickom laboratóriu. Žiaci sa môžu
zapojiť do riešenia chemickej olympiády, alebo korešpondenčného seminára z chémie.

Vyučujúce chémie na Gymnáziu M. Kukučína v Revúcej v tomto školskom roku sú RNDr. Tatiana Pavlíková.