Vedenie školy

Riaditeľ: Mgr. Igor BARAN
aprobácia: M – F – Inf
e-mail: barani@gmk-ra.sk
Zástupca riaditeľa: Mgr. Milada RUSNÁKOVÁ
aprobácia: Tv – On – Etv
e-mail: rusnakovam@gmk-ra.sk