Prijímacie pohovory

PRÍMA: 

KRITÉRIA PRE PRIJÍMACIE KONANIE DO 1. ROČNÍKA OSEMROČNÉHO ŠTÚDIA (PRÍMY) V ŠK.R. 2017/2018

1.A

KRITÉRIA PRE PRIJÍMACIE KONANIE DO 1. ROČNÍKA ŠTVORROČNÉHO ŠTÚDIA V ŠK.R. 2017/2018

 

Termíny

Termíny prijímacích  skúšok pre  školský rok 2017/2018:

do 1.ročníka a prímy:    1. kolo – 1. termín …….. 09.05.2017

                                                        2. termín …….. 11.05.2017

                                        2. kolo …………………….. 20.06.2017