Prijímacie pohovory

Termíny

Termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020:

Prijímacie skúšky:      

do 1.ročníka a prímy:   

1. kolo

  • 1. termín …….. 13.05.2019
  • 2. termín …….. 16.05.2019

2. kolo …………………….. 18.06.2019