Prijímacie pohovory

Termíny

Termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020:

Prijímacie skúšky:      

do 1.ročníka a prímy:   

do 1.ročníka a prímy:      1. kolo –   1. termín ………  11.05.2020

  1. termín ……..  14.05.2020

2.  kolo ………………………..  16.06.2020

ORIENTAČNÝ POSTUP – podanie prihlášok a termíny:

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ. do 10.4.2020
Odporúčame rodičom požiadať ZŠ o vydanie prihlášky do 31.3.2020
Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií. do 20.4.2020
1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 11.5.2020
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 14.5.2020
ŠVS spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok. do 2.6.2020
Riaditeľ SŠ zverejní konanie druhého kola do 6.6.2020
2. kolo prijímacích skúšok. 16.6.2020