Prijímacie pohovory

Termíny

Termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2018/2019:

do 1.ročníka a prímy: 1. kolo – 1. termín …….. 14.05.2018
2. termín …….. 17.05.2018
2. kolo …………………….. 19.06.2018