Žiakom Gymnázia M. Kukučína na kvalite života v našom regióne záleží

Na čistom vzduchu záleží, alebo fyzika a ekológia v praxi
Žiakom Gymnázia M. Kukučína na kvalite života v našom regióne záleží a preto sa pustili do neľahkého projektu „Monitorovania prachových častíc v našej doline“.
Na začiatok sme sponzorsky dostali súčiastky na dve monitorovacie stanice a aktuálne prebieha ich skladanie, ktoré si vyžaduje zručnosť, logické myslenie ale i znalosť nemeckého či anglického jazyka.
V ďalších krokoch budeme hľadať vhodné miesta na ich umiestnenie, odkiaľ budú permanentne odosielané namerané hodnoty do Stuttgardu. Práve tam vznikla iniciatíva na meranie znečistenia ovzdušia a my budeme jej súčasťou. Zaregistrujeme sa v medzinárodnej sieti meracích staníc, nadviažeme spoluprácu s regiónmi, kde už skúsenosť s meraním majú a samozrejme budeme pravidelne vyhodnocovať a spracovávať získané dáta, o čom budeme naše okolie priebežne informovať. Tešíme sa tejto náročnej výzve, pretože ňou získavame neoceniteľné skúsenosti.