Voľby

  1. november sa niesol v duchu komunálnych volieb.

Naši študenti však mali možnosť voliť už 8. novembra. Áno, vyskúšali si, ako prebiehajú voľby. Volili zástupcu žiakov školy do Rady školy. Mohli si vybrať jedného z troch kandidátov – R. Poprocká (kvinta), L. Fázik (sexta) a K. Vojteková (II.A).

V dopoludňajších hodinách prichádzali do spoločenskej miestnosti, kde ich čakala volebná komisia zložená z členov Žiackej školskej rady. Tá po 12. hodine ukončila voľby a sčítala  hlasy. Výsledky boli nasledujúci deň oznámené kandidujúcim žiakov.

Ako to teda dopadlo?

  1. Lukáš Fázik 71 hlasov
  2. Romana Poprocká 60 hlasov
  3. Kamila Vojteková   7 hlasov