Terminovník

Harmonogram termínov najdôležitejších úloh pre školský rok 2018/2019

 

Prijímacie skúšky:      

do 1.ročníka a prímy:    1. kolo – 1. termín ………….. 13.05.2019

2.  termín …………  16.05.2019

2. kolo …………………………. 18.06.2019

 

 

Maturitné skúšky:

externá časť a písomná forma internej časti zo slovenského jazyka a literatúry  ……. 12.3.2019 (utorok)

externá časť a písomná forma internej časti z anglického (nemeckého) jazyka ……… 13.3.2019 (streda)

externá časť z matematiky …………………………………………………………………………….. 14.3.2019 (štvrtok)

ústna forma internej časti: termín stanoví MŠ SR v čase od 20.5. do 07.6.2019

 

Testovanie žiakov 9.ročníkov ZŠ a 4.ročníkov OG (Monitor 9)

Slovenský jazyk a literatúra, matematika ……………………………………………. 03.04.2019 (streda)

 

Prázdniny:

jesenné …………………………..   31.10. – 02.11.2018 (začiatok vyučovania 05.11.2018-pondelok)

vianočné …………………………  23.12. – 07.01.2019 (začiatok vyučovania 08.01.2019-utorok)

polročné …………………………   01.02.2019               (začiatok vyučovania 04.02.2019-pondelok)

jarné ………………………………   04.03. – 08.03.2019 (začiatok vyučovania 11.03.2019-pondelok)

veľkonočné …………………….  18.04. – 23.04.2019 (začiatok vyučovania 24.04.2019-streda)

letné ………………………………  01.07. – 31.08.2019 (začiatok vyučovania 02.09.2019-pondelok)