Terminovník

Harmonogram termínov najdôležitejších úloh pre školský rok 2018/2019

Prijímacie skúšky:      

do 1.ročníka a prímy:    1. kolo – 1. termín ………….. 13.05.2019

2.  termín …………  16.05.2019

2. kolo …………………………. 18.06.2019

Maturitné skúšky:

externá časť a písomná forma internej časti zo slovenského jazyka a literatúry  ……. 12.3.2019 (utorok)

externá časť a písomná forma internej časti z anglického (nemeckého) jazyka ……… 13.3.2019 (streda)

externá časť z matematiky …………………………………………………………………………….. 14.3.2019 (štvrtok)

ústna forma internej časti: termín stanoví MŠ SR v čase od 20.5. do 07.6.2019

Testovanie žiakov 9.ročníkov ZŠ a 4.ročníkov OG (Monitor 9)

Slovenský jazyk a literatúra, matematika ……………………………………………. 03.04.2019 (streda)

Prázdniny:

jesenné …………………………..   31.10. – 02.11.2018 (začiatok vyučovania 05.11.2018-pondelok)

vianočné …………………………  23.12. – 07.01.2019 (začiatok vyučovania 08.01.2019-utorok)

polročné …………………………   01.02.2019               (začiatok vyučovania 04.02.2019-pondelok)

jarné ………………………………   04.03. – 08.03.2019 (začiatok vyučovania 11.03.2019-pondelok)

veľkonočné …………………….  18.04. – 23.04.2019 (začiatok vyučovania 24.04.2019-streda)

letné ………………………………  01.07. – 31.08.2019 (začiatok vyučovania 02.09.2019-pondelok)

DÔLEŽITÉ  TERMÍNY  PRE PODÁVANIE PRIHLÁŠOK  A PRIJÍMACOM KONANÍ  NA  GMK

Úloha Termín
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ. do 10.4.2019
Odporúčame rodičom požiadať ZŠ o vydanie prihlášky do 31.3.2019
Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií. do 20.4.2019
1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 13.5.2019
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 16.5.2019
ŠVS spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok. do 2.6.2019
Riaditeľ SŠ zverejní konanie druhého kola do 6.6.2019
2. kolo prijímacích skúšok. 18.6.2019

DÔLEŽITÉ  TERMÍNY  PRE PODÁVANIE PRIHLÁŠOK  A PRIJÍMACOM KONANÍ  NA  GMK