Terminovník

Harmonogram termínov najdôležitejších úloh pre školský rok 2017/2018

 

Klasifikačné porady: 

 

  1. štvrťrok ………………………………………… 07.(14.).11.2017
  2. polrok …………………………………………… 29.(30.).01.2018

štvrťrok ………………………………………… 10.04.2018

  1. polrok …………………………………………… 10.(17.).05.2018 (oktáva, IV.A)

25.06.2018          (ostatní)

 

Prijímacie skúšky:      

 

do 1.ročníka a prímy:    1. kolo – 1. termín ……..       14.05.2018

2.  termín ……..      17.05.2018

2.kolo …………………….. 19.06.2018

 

Maturitné skúšky:

 

externá časť a písomná forma internej časti zo slovenského jazyka a literatúry  ……. 13.3.2018 (utorok)

externá časť a písomná forma internej časti z anglického (nemeckého) jazyka ……… 14.3.2018 (streda)

externá časť z matematiky …………………………………………………………………………….. 15.3.2018 (štvrtok)

ústna forma internej časti: termín stanoví MŠ SR v čase od 21.5. do 08.6.2018

Prázdniny:

jesenné …………………………..   30.10. – 31.10.2017 (začiatok vyučovania 02.11.2017-štvrtok)

vianočné …………………………  23.12. – 05.01.2018 (začiatok vyučovania 08.01.2018-pondelok)

polročné …………………………   02.02.2018               (začiatok vyučovania 05.02.2018-pondelok)

jarné ………………………………   19.02. – 23.02.2018 (začiatok vyučovania 26.02.2018-pondelok)

veľkonočné …………………….  29.03. – 03.04.2018 (začiatok vyučovania 04.04.2018-streda)

letné ………………………………   02.07. – 31.08.2018 (začiatok vyučovania 03.09.2018-pondelok)