Terminovník

Harmonogram termínov najdôležitejších úloh pre školský rok 2019/2020

Prijímacie skúšky:     

 

do 1.ročníka a prímy:      1. kolo –    1. termín ………   11.05.2020

                1.  termín ……..  14.05.2020

                                              2. kolo ……………………….   16.06.2020

Maturitné skúšky:

externá časť a písomná forma internej časti zo slovenského jazyka a literatúry  …… 17.3.2020     (utorok)

externá časť a písomná forma internej časti z anglického (nemeckého) jazyka …….. 18.3.2020 (streda)

externá časť z matematiky …………………………………………………………………………….. 19.3.2020 (štvrtok)

ústna forma internej časti: termín stanoví MŠ SR v čase od 18.5. do 05.6.2020

Testovanie žiakov 9.ročníkov ZŠ a 4.ročníkov OG (Monitor 9)

 

Slovenský jazyk a literatúra, matematika …………………………………. 01.04.2020 (streda)

Prázdniny:

 

jesenné …………………………..  30.10. – 31.10.2019 (začiatok vyučovania 04.11.2019-pondelok)

vianočné …………………………  23.12. – 07.01.2020 (začiatok vyučovania 08.01.2020-streda)

polročné …………………………  03.02.2020               (začiatok vyučovania 04.02.2020-utorok)

jarné ………………………………  24.02. – 28.02.2020 (začiatok vyučovania 02.03.2020-pondelok)

veľkonočné …………………….  09.04. – 14.04.2020 (začiatok vyučovania 15.04.2020-streda)

letné ………………………………   01.07. – 31.08.2020 (začiatok vyučovania 02.09.2020-streda)