Dotyky s históriou

Slovenské dejiny sú zvláštne tým, že mnohé významné prelomové udalosti sa udiali v rokoch ukončených osmičkou.  Osmičkovým  udalostiam  bolo venované podujatie, cieľom ktorého bolo pripomenúť si kľúčové momenty modernej histórie Slovenska....

Debata o ľudských právach

19. decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Ľudskoprávnej diskusie sa zúčastnili žiaci sexty a III. A  triedy. Účastníci v diskusii vyjadrovali a obhajovali vlastné názory a postoje k aktuálnym problémom uplatňovania...

Exkurzia do Slovmagu a.s. – Počítače a počítačová sieť

Počítače zasahujú do každej časti ľudskej činnosti. Výhody a nevyhnutnosť používania  počítačov, počítačovej siete či internetu pre moderný život už netreba zvýrazňovať. Množstvo informácií, ktoré musíme každodenne spracovať je obrovské...

Generácia, ktorá nepozná utrpenie vojny

Pri hroboch vojnových veteránov sa stretli študenti III. A triedy Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej, aby vzdali hold tým, ktorí v 1. svetovej vojne položili životy za slobodu, život v...