Voľby

november sa niesol v duchu komunálnych volieb. Naši študenti však mali možnosť voliť už 8. novembra. Áno, vyskúšali si, ako prebiehajú voľby. Volili zástupcu žiakov školy do Rady školy. Mohli si...

Záložka do knihy

Naša škola, presnejšie, žiaci osemročného štúdia sa po druhýkrát zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy s témou Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice, ktorý pripravuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave....

OZNAM

V zmysle zákona č.245/2008 Z.z, § 150, ods.5 poskytne riaditeľ školy dňa 29.10.2018 voľno z technických príčin. Z týchto dôvodov v spomínaný deň nebude fungovať ani školská jedáleň. Žiaci budú automaticky odhlásení zo stravy.

pIšQworky  nielen pod lavicou….:)

Dňa 18.10.2018 sa na našej uskutočnil priateľský školský turnaj v súťaži pIšQworky. Po odohratí duelov doporučujeme do reprezentačných tímov v oblastnom kole nasledujúcich žiakov: Bendo –P, Danko –P, Adamová – P, Máliková...

Kurz ochrany života a zdravia (KOŽAZ)- 3.A

Súčasťou povinného vzdelávania na všetkých stupňoch a typoch školách je výchova na ochranu života a zdravia. Jednou zo základných úloh našej školy je pripravovať žiakov fyzicky, duševne zdravých, telesne zdatných a  psychicky...

TÚRY DO LITERATÚRY

Tak by sme mohli nazvať dnešné veľmi príjemné stretnutie s členmi Klubu literatúry faktu, ktorí nás poctili svojou návštevou a obohatili našich študentov o svoje spomienky, myšlienky, skúsenosti a múdre slová do života. Všetci...