tien
Get Adobe Flash player
pravotien
Dve percentá dane

 Dovoľujeme si Vás osloviť vo veci možnosti darovať škole 2% z Vašej už zaplatenej dane v roku 2016. Naša škola patrí medzi najstaršie v regióne, je pokračovateľom Prvého slovenského gymnázia a v tomto roku oslávime 155. výročie jeho vzniku. V septembri chceme usporiadať oslavy vzniku PSG a už tradičné stretnutie absolventov školy, ktoré si vyžadujú nemalé prostriedky. Dôstojný výzor vonkajšej fasády budov školy vrátane zateplenia a výmeny všetkých okien sa nám podarilo zrealizovať v nedávnej minulosti z prostriedkov zriaďovateľa. Dennodenné používanie interiéru školy si už tiež zaslúži rekonštrukciu. Získané finančné prostriedky, ktorými nás podporíte v tomto roku, použijeme v prvom rade na zabezpečenie osláv a taktiež na materiálne zabezpečenie vnútorných priestorov, obnovu areálu školy a v neposlednom rade na materiálne zabezpečenie vzdelávacieho procesu žiakov. Veríme, že Vás naša prosba osloví a venujete našej škole, Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej, 2% zo svojej už zaplatenej dane.
       Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane môžete priniesť do školy spolu s potvrdením o zaplatenídane a škola ho ďalej odošle na daňový úrad. Vyhlásenie môžete osobne odniesť aj priamo na daňový úrad.

Termín pre doručenie na daňový úrad je pre daňovníkov podávajúcich daňové priznanie do 31. marca 2017 a pre daňovníkov, za ktorých vykonáva ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ (zamestnaní rodičia), Vám mzdová účtovníčka vystaví potvrdenie, ktoré je potrebné priložiť k vyhláseniu do 30. apríla 2017.

Naše údaje potrebné pre vyplnenie vyhlásenia pre poukázanie 2%:

Meno: SRRZ – Rodičovské združenie pri Gymnáziu Martina Kukučína

Sídlo: Revúca, 050 01, Clementisova 1166

Právna forma: občianske združenie

IČO/SID: 17319617/1256

            Ďakujeme

                                                                                                       Mgr. Igor Baran
                                                                                                         riaditeľ školy

 Vyhlásenie v editovateľnom pdf súbore.GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA kategória Z 2016/2017

 Školské kolo

 

Ak si žiakom 1. – 4. ročníka štvorročného štúdia alebo 5. – 7. ročníka osemročného štúdia, máš možnosť zapojiť sa do zaujímavej súťaže, ktorá bude prebiehať na stránke 
http://www.mapaslovakia.sk/  dňa 2. 2. 2017 vo štvrtok od 15.00 do 16.00 hod.

Zaregistrovať sa možno v domácom prostredí alebo v počítačovej učebni v čase od 12:00 hod.  do 15:10 hod.
Testov sa môžu zúčastniť aj žiaci základných škôl a osemročných gymnázií (1.-4. ročník). Žiaľ, ich postup na krajské súťaže v dôsledku stanov medzinárodnej geografickej olympiády nie je možný.  
Podrobnejšie informácie získaš na stránke http://www.mapaslovakia.sk/index.php?mod=page&id=81 alebo u vyučujúcej geografie Mgr. J. KvetkovejOkresné kolo olympiády v anglickom jazyku

 

Súťaž Šaliansky Maťko

 V okresnom kole súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko sa Jana Máliková umiestnila na 2.mieste.  Gratulujeme !

                                   

                                    

24-hodinovka
Súťaž o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu


Víťazná obálka:

Pohľadnice, ktoré sa zapojili do súťaže:

 

Vyhodnotenie súťaže tried
Deň otvorených dverí

 


Študentská vedecká konferencia

 

Vec: Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

 V zmysle zákona č.245/2008 Z.z, § 150, ods.5 poskytne riaditeľ školy dňa 18.11.2016 voľno študentom gymnázia z technických príčin.