LYŽIARSKY VÝCVIK TRIED SEXTA a 3.A

V dňoch od 14.01. až 18.01.2019 sme sa my, trieda sexta a ďalší žiaci, zúčastnili zdokonaľovacieho lyžiarskeho výcviku. Tento rok sme si poriadne zalyžovali na svahoch lyžiarskeho strediska Tále v...

Dotyky s históriou

Slovenské dejiny sú zvláštne tým, že mnohé významné prelomové udalosti sa udiali v rokoch ukončených osmičkou.  Osmičkovým  udalostiam  bolo venované podujatie, cieľom ktorého bolo pripomenúť si kľúčové momenty modernej histórie Slovenska....

Debata o ľudských právach

19. decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Ľudskoprávnej diskusie sa zúčastnili žiaci sexty a III. A  triedy. Účastníci v diskusii vyjadrovali a obhajovali vlastné názory a postoje k aktuálnym problémom uplatňovania...

Exkurzia do Slovmagu a.s. – Počítače a počítačová sieť

Počítače zasahujú do každej časti ľudskej činnosti. Výhody a nevyhnutnosť používania  počítačov, počítačovej siete či internetu pre moderný život už netreba zvýrazňovať. Množstvo informácií, ktoré musíme každodenne spracovať je obrovské...