Matematický KLOKAN 2018

Matematický KLOKAN 2018 sa uskutoční v pondelok 19.03.2018 cez 1. a 2. vyučovaciu hodinu v triedach 1.A  a Sekunda. Zoznamy súťažiacich budú vyvesené na dverách.   Do súťaže sa prihlásili...

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

    GYMNÁZIUM MARTINA KUKUČÍNA, Clementisova 1166, 050 01  REVÚCA ako správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade...

Výlet v Košiciach

Vo štvrtok 8.3.2018 triedy kvinta a 1. A navštívili botanickú záhradu v Košiciach. Výstavu exotických orchideí, ktoré mali rôzne odtiene farieb, a iné zelené rastliny  potešili naše oči,  ale nás...