Evidencia

image_pdfimage_print

Evidencia umiestnenia absolventov GMK na VŠ

 

 
         
Školský rok Počet maturitných tried Počet žiakov Záujem o štúdium na VŠ Prijatí na VŠ (% úspešnosti)
2002/2003 Oktáva (32) 32 31 30 (96,77%)
2003/2004 Oktáva (32)                       IV. A (28), IV. B (29) 89 88 81 (92,04%)
2004/2005 Oktáva (31)                      IV. A (34) 65 64 62 (96,87%)
2005/2006 Oktáva (28)                      IV. A (21), IV. B (22) 71 69 68 (98,55%)
2006/2007 Oktáva (28)                      IV. A (30) 58 56 53 (94,64%)
2007/2008 Oktáva (30)                      IV. A (31) 61 59 55 (93,22%)
2008/2009 Oktáva (32)                       IV. A (33) 65 65 61 (96,72%)
2009/2010 Oktáva (27)              IV.A. (35) 62 60 57 (95%)
2010/2011 Oktáva (19)                      IV. A (33) 52 52 52 (100%)
2011/2012 Oktáva (23)                       IV. A (28) 51 50 48 (96%)
2012/2013 Oktáva (22)                   IV. A (28) 50 49 45 (91,84%)
2013/2014 Oktáva (19)                      IV. A (26) 45 45 43 (93,33%)
2014/2015 Oktáva (23)                      IV. A (14) 37 35 30 (85,71%)
2015/2016 Oktáva (20)                      IV. A (22) 42 37 33 (89,19%)
2016/2017 IV.A 22 20 18 (90,0%)
2017/2018 Oktáva (19)                   IV. A (22) 41 38 36 (94,74%)
         

 

 

 

 

Umiestnenie maturantov GMK na VŠ podľa zamerania za školský rok 2017/2018
Štúdium
4-ročné 8-ročné  
IV. A (22 ž.) Oktáva (19 ž.) Spolu (41 ž.)
Záujem o štúdium na VŠ 19 ž. 19 ž. 38 ž.
Prijatí na štúdium na VŠ 18 18 36
  94,74% 94,74% 94,74%
       
LEKÁRSKE  A FARMACEUTICKÉ ZAMERANIA     5
Lekárska fakulta UPJŠ Košice   1 1
Univerzita veterinárneho lekárstva Košice 1   1
Farmaceutická fakulta UK Bratislava 1   1
SZU v Banskej Bystrici 1   1
Lekárska fakulta KU Praha   1 1
       
PRÁVNICKÉ ZAMERANIA     1
Právnická fakulta UK Bratislava   1 1
       
HUMANITNÉ ZAMERANIA     10
Filozofická fakulta  UMB Banská Bystrica 1   1
Filozofická fakulta UPJŠ Košice 1 2 3
Filozofická fakulta UK Bratislava   1 1
Pedagogická fakulta UK Bratislava 1   1
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM Trnava 2   2
Pedagogická fakulta TU Trnava 1   1
Fakulta verejnej správa UPJŠ Košice 1   1
       
PRÍRODOVEDECKÉ ZAMERANIA     1
Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice 1   1
       
EKONOMICKÉ ZAMERANIA     6
F. sociálnych a ekonomických vied UK Bratislava 1   1
F. hospodárskej informatikyEU Bratislava   1 1
Národohospodárska fakulta EU  Bratislava   1 1
Ekonomická fakulta TU Košice 1   1
Provozně-ekonomická fakulta MENDELU Brno   1 1
FAME UTB Zlín 1   1
       
TECHNICKÉ ZAMERANIA      
VŠUT Brno     3
Fakulta strojného inžinierstva   1 1
Stavebná fakulta 1 1 2
       
STU Bratislava     5
Fakulta  elektrotechniky a informatiky   3 3
Strojnícka fakulta   1 1
Fakulta  informatiky a informačných technológií   1 1
       
FIT ČVUT Praha   1 1
Elektrotechnická fakulta  ŽU Žilina   1 1
       
TU KOŠICE     3
BERG 1   1
Strojnícka fakulta 2   2
Fakulta BERG      
Stavebná fakulta      
       
       
  18 18 36