Vedenie školy

Riaditeľ: Mgr. Igor BARAN
aprobácia: M – F – Inf
e-mail: barani@gmk-ra.sk
Zástupca riaditeľa: Mgr. Ivana Ďurďáková
aprobácia: Nj
e-mail: durdakovai@gmk-ra.sk