Terminovník

image_pdfimage_print
Harmonogram termínov najdôležitejších úloh pre školský rok 2022/2023
Prijímacie skúšky: 	

       do 1.ročníka:  
             1.kolo: 
	            1. termín .........02.05.2023
                2. termín..........09.05.2023

             2.kolo ...................20.06.2023


Maturitné skúšky: 	

externá časť a písomná forma internej časti zo slovenského jazyka a literatúry ...... 14.3.2023 (utorok)
externá časť a písomná forma internej časti z anglického (nemeckého) jazyka ........ 15.3.2023 (streda)
externá časť z matematiky .....16.3.2023 (štvrtok) 
ústna forma internej časti: termín stanoví MŠ SR v čase od 22.5. do 09.6.2023


Testovanie žiakov 9.ročníkov ZŠ a 4.ročníkov OG (Testovanie 9)

Slovenský jazyk a literatúra, matematika .... 22.03.2023 (streda)


Prázdniny: 

jesenné ........ 28.10. – 31.10.2022 (začiatok vyučovania 02.11.2022-streda)
vianočné ....... 23.12. – 07.01.2023 (začiatok vyučovania 09.01.2023-pondelok) 
jarné .......... 27.02. – 03.03.2023 (začiatok vyučovania 06.03.2023-pondelok) 
veľkonočné ..... 06.04. – 11.04.2023 (začiatok vyučovania 12.04.2023-streda) 
letné .......... 01.07. – 31.08.2023 (začiatok vyučovania 04.09.2023-pondelok)