Terminovník

image_pdfimage_print

Harmonogram termínov najdôležitejších úloh pre školský rok 2021/2022

Prijímacie skúšky:     

do 1.ročníka a prímy:      1. kolo – 1. termín ………   09.05.2022

  1. termín ……..  12.05.2022
  2.   kolo ……………………….   21.06.2022

Informácie o prijímacích skúškach

Maturitné skúšky:

externá časť a písomná forma internej časti zo slovenského jazyka a literatúry  …… 15.3.2022     (utorok)

externá časť a písomná forma internej časti z anglického (nemeckého) jazyka …….. 16.3.2022 (streda)

externá časť z matematiky …………………………………………………………………………….. 17.3.2022 (štvrtok)

ústna forma internej časti: termín stanoví MŠ SR v čase od 23.5. do 10.6.2022

Testovanie žiakov 9.ročníkov ZŠ a 4.ročníkov OG (Monitor 9)

Slovenský jazyk a literatúra, matematika …………………………………. 06.04.2022 (streda)

Maturitný rozpis je dostupný prostredníctvom portálu EDUPAGE.

Prázdniny:

jesenné …………………………..  28.10. – 29.10.2021 (začiatok vyučovania 02.11.2021-utorok)

vianočné …………………………  23.12. – 07.01.2022 (začiatok vyučovania 10.01.2022-pondelok)

polročné …………………………  04.02.2022               (začiatok vyučovania 07.02.2022-pondelok)

jarné ………………………………  07.03. – 11.03.2022 (začiatok vyučovania 14.03.2022-pondelok)

veľkonočné …………………….  14.04. – 19.04.2022 (začiatok vyučovania 20.04.2022-streda)

letné ………………………………   01.07. – 02.09.2022 (začiatok vyučovania 05.09.2022-pondelok)