Rada školy

RADA ŠKOLY pri Gymnáziu Martina Kukučína, Clementisova 1166, Revúca

pedagogických zamestnancov:

  1. Mgr. Anna HRICOVÍNYOVÁ
  2. PaeDr. Jana KÁNOVÁ

ostatných zamestnancov:

  1. Katarína CHALUPKOVÁ

žiakov:

  1. Lukáš FÁZIK

rodičov:

  1. Kamila RAKŠÁNYIOVÁ – predseda Rady školy
  2. Ing. Ján GALOVIČ
  3. JUDr. Mikuláš KUCHTA

Delegovaní členovia za BBSK:

  1. Mgr. Judita  DROPPOVÁ
  2. Mgr. Helena IŠTVÁNOVÁ
  3. Ing. Július  BUCHTA
  4. Ing. Július  LAŠŠAN