Po roku 1945

image_pdfimage_print

Gymnázium po roku 1945 – Gymnázium Martina Kukučína

Po skončení druhej svetovej vojny v roku 1945 bolo opäť otvorené osemtriedne gymnázium. V dôsledku školskej reformy sa v roku 1953 gymnázium v klasickej podobe zrušilo a jeho výberové ročníky sa stali súčasťou jedenásťročnej strednej školy. Pre túto výchovnú inštitúciu bola vybudovaná nová budova, v ktorej sazačalo učiť v roku1958. V školskom roku 1959-60 sa jedenásťročná stredná škola zmenila na dvanásťročnú strednú školu.
V školskom roku 1963-64 výberové ročníky 10, 11, 12 vytvorili samostanú strednú školu, avšak bez vlastného materiálneho zázemia. Stredná škola naďalej sídlila v spoločnej budove zo základnou školou, na druhom poschodí.

 

V roku 1980 bol položený základný kameň novej budovy gymnázia v Revúcej a v septembri roku 1987, pri 125-om výročí založenia Prvého slovenského gymnázia v Revúcej bola v histórii školy už štvrtá budova gymnázia slávnostne otvorená. Zároveň bol škole udelený názov Gymnázium Martina Kukučína. Okrem veľkoryso riešených priestorov pre vyučovanie, telocvične, jedálne s kuchyňou a externého športového areálu školy je súčasťou budovy krytý plavecký bazén, ktorý dali do užívania o rok neskôr.